5080-8774 Ferrule 1/4” Vespel/ Graphite 60/40 10/pk

Liên hệ

Mã sản phẩm : 5080-8774
Nhãn hiệu : Agilent Technologies

Danh mục: