Nylon 25-0.45 Côn lọc mẫu Nylon, 25mm; 0.45um, 100 cái/gói

Liên hệ

Mã sản phẩm : Nylon 25-0.45
Nhãn hiệu : CLS

Danh mục: