Shimadzu Sapphire plunger LC-20AD/ADxr/AB/LC-30ADSF

Liên hệ

Mã sản phẩm : CTS-11297

Shimadzu part number: 228-35601-93
Nhãn hiệu : Sciencix – USA

Danh mục: ,