G3591-81006 Cột mao dẫn cho sắc ký khí GC micropacked column, ultimetal tubing 1.84 feet (0.56 m) 1/16 inch od 0.75 mm id 20% TCEP

Liên hệ

Mã sản phẩm : G3591-81006

Danh mục: