G1313-87017 Standard needle seat PEEK 0.17mm id capillary 2.3 ul

Liên hệ

Mã sản phẩm : G1313-87017
Nhãn hiệu : Agilent Technologies

Danh mục: