5500-1157 Capillary stainless steel 0.12 x 500 mm

Liên hệ

Mã sản phẩm : 5500-1157
Nhãn hiệu : Agilent Technologies

Danh mục: ,