5080-8853 Ferrule, graphite, short, 0.5 mm id, for 0.1 to 0.32 mm columns, 10/pk

Liên hệ

Mã sản phẩm : 5080-8853
Nhãn hiệu : Agilent Technologies